Kategória

 • (5)
 • (119)
 • (1)
 • (4)
 • (64)
 • (37)

Települések

 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (18)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (4)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (2)
 • (5)
 • (3)
 • (62)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)

Árvízvédelmi ügyintézőt keresünk!

Szombathely - - Állást kínál

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – Szombathely

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nyugat dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályán

árvízvédelmi ügyintéző

munkakörök (2 db) betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
2 fő határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Vörösmarty utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- a vízkárelhárítással (elsősorban az árvízvédekezéssel) összefüggő feladatok: pl.: védvonalak nyilvántartási, védelmi terveinek karbantartása; az Igazgatóság árvízvédelmi létesítményeinek éves felülvizsgálata; szakvélemények, kezelői hozzájárulások készítése,
- a Mura és Rába folyók, valamint a Zala fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok,
- a saját kivitelezésben végzett munkák folyamatos felügyelete, ellenőrzése a költségvetések elkészítésétől a műszaki átadásig,
- pályázatok készítése, feladatok teljes körű végzése a projekt tervezésétől a megvalósításig,
- árvíz, belvíz, vízminőségi kárelhárítás esetén, továbbá egyéb katasztrófa helyzetben a védelmi szervezetben ügyeletes és műszaki irányító munkakör betöltése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú (egyetem vagy főiskola vagy ezeknek megfelelő szintű képesítés) vízépítési vagy vízgazdálkodási műszaki végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok (pl.: építőmérnök, okleveles építőmérnök, stb.),
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- felhasználói szintű internetes alkalmazások,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- jogosítvány,
- szakmai gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
- jó szintű kommunikációs készség írásban, szóban,
- jó szintű rendszerező képesség,
- magas szintű terhelhetőség,
- önálló, precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, motivációs levél, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (illetve az erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolása), jogosítvány másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Egyéb információ:
A pályázat során személyes meghallgatásra is sor kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 18.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (9701 Szombathely, Pf. 52.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2017, valamint a munkakör megnevezését:  árvízvédelmi ügyintéző.

Elektronikus úton Bíróné Dugmanits Ágnes részére, a birone.agnes@nyuduvizig.hu e-mail címen keresztül kérjük a pályázatot megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja - 2017. március 20.
www.nyuduvizig.hu honlapon – 2017. március 17.