Kategória

 • (3)
 • (28)
 • (1)
 • (7)
 • (66)
 • (18)

Települések

 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (27)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (2)
 • (8)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (56)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)

Projekt ügyintézőt keresünk!

Szombathely - - Állást kínál

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - Szombathely

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Beruházási Osztály

Projekt ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Vörösmarty utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

· Hazai és uniós pályázatok előkészítésében, összeállításában, projektek megvalósításában való részvétel;

· Közreműködés az előrehaladási jelentések, változás bejelentések elkészítésében;

· Közreműködés a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében;

· Pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó egyéb adminisztratív feladatok ellátása;

· Aktualizált nyilvántartások vezetése, naprakészen tartása;

· Adatszolgáltatás a felettes intézmények részére.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

· Felsőfokú vagy egyetemi végzettség

· Kommunikációképes angol nyelvtudás

· Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete

· Büntetlen előélet

· Cselekvőképesség

· Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· KEHOP, KEOP, ROP, valamint határon átnyúló projektek előkészítésében és megvalósításában szerzett tapasztalat

· Műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettség

· Felsőfokú angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

· Jó kommunikációs készség

· Kezdeményezőkészség

· Önálló, precíz munkavégzés

· Terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· Motivációs levél

· Magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajz

· Képesítést tanúsító, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

· A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

· Sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány megkérése, bemutatása (90 napnál nem régebbi).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017.09.04. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bócz Brigitta Noémi részére a bocz.brigitta@nyuduvizig.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.08.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu honlapon szerezhet.