Kategória

 • (3)
 • (28)
 • (1)
 • (7)
 • (57)
 • (18)

Települések

 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (21)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (2)
 • (7)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (53)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)

PR előadó munkakör betöltésére

Szombathely - - Állást kínál

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – Szombathely a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

PR előadó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szombathely, Vörösmarty u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-
az Igazgatóság teljes külső és belső PR tevékenységének szervezése
-
folyamatos kapcsolattartás a médiával, sajtótájékoztatók szervezése
-
ár- és belvízvédekezéskor sajtótájékoztató anyagok összeállítása
- sajtófigyelés

-
szakmai és egyéb igazgatósági rendezvények, konferenciák, ünnepségek, szakmai bemutatók szervezése és bonyolítása
-
az Igazgatóság munkáival, tevékenységével kapcsolatos kiadványok, reklám- és egyéb szóróanyagok készíttetése, annak teljes körű bonyolítása
-
az Igazgatóság reklám-, és szóróanyagainak pótlása, raktározása, nyilvántartása,
- EU-s pályázatok, projektek kommunikációs és tájékoztatási tevékenységének tervezése, bonyolítása
- kitüntetési okmányok előkészítése
- az igazgatósági honlap moderátori feladatainak ellátása
-
Kis-Balaton látogatási engedélyek elkészítése, az érintettekkel történő egyeztetés
-
igazgatósági dolgozók és társszervek üdültetésével kapcsolatos ügyek intézése

Pályázati feltételek:
- szakirányú főiskolai, vagy egyetemi végzettség
- jó kommunikációs készség
- megfelelő szintű fogalmazás és helyesírás képessége
- jó szervezőkészség, talpraesettség
- kreativitás, kezdeményezőkészség
- önálló, precíz munkavégzés
- jártasság a Microsoft Word, Excel, PowerPoint használatában
- büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben betöltött szakmai gyakorlat, tapasztalat
- KEHOP, KEOP, ROP, valamint határon átnyúló projektek kommunikációs és tájékoztatási tevékenységének ellátásában szerzett jártasság, tapasztalat
- kommunikáció képes szintű idegen nyelv ismerete (angol/német)

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz,
- képesítést tanúsító okiratok fénymásolata,
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (illetve az erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolása),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2017. február 15.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. január 20.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. február 3.

A pályázat elbírálásának rendje:
Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott motivációs levél és önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a lotz.eva@nyuduvizig.hu  e-mail címen keresztül.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu honlapon szerezhet.