Két kis faluban is megújulóban a kegyelet színterei

2017. január 11., 20:29 szerző: Civil Tudósítónktól
komment
Vaskeresztes, Horvátlövő - A halottak tiszteletének kegyeleti helyszínei valamennyi lakóhely, település szerves részei, a legkisebb falutól a nagyvárosokig mindenütt a világon.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 0

Elhunyt szeretteink tovább élnek velünk, bennünk, fontosnak tartjuk, hogy végső elköszönésük és nyughelyük méltó maradjon életükhöz. Az idősebb korosztályhoz tartozók még emlékeznek arra, hogy hajdan az elhunytakat otthon a ház tisztaszobájában ravatalozták fel. A rokonok, szomszédok, jó ismerősök egy-két éjszakán át virrasztottak a halott mellett, imádkoztak, siratókat énekeltek. és onnan kísérték a szertartás után gyászkocsin ki a temetőbe.

Napjainkra a helyzet alapjaiban változott. Nem a kegyeleti szertartás méltósága, hanem annak környezete. Ma már minden temető mellett – annak részeként - ravatalozó helyiség áll. Ott nyílik lehetőség a halott utolsó meglátogatására, elsiratására.

A települések lehetőségeikhez mérten mindenütt méltó környezetet igyekeztek kialakítani a kegyeletteljes búcsúhoz, a végtisztességhez, és e rendeltetésnek megfelelő ravatalozókat építettek néhány évtizeddel ezelőtt a kor építkezési kultúrája szerint. A mulandóság azonban ezeket az objektumokat sem hagyta érintetlenül.

Fotó: László Antal

Vaskeresztesen a 46 évvel ezelőtt létrehozott ravatalozó épülete a korának megfelelő állapotokat tükrözi. Lábazata, a homlokzati vakolat javításra szorul, esedékes a falak újraszínezése, a bejárati ajtó, a padlózat cserére érett, a lépcsőt újra kell burkolni. Indokolt a lépcső fölé kinyújtani a tetőt, és el kell végezni a kapcsolódó bádogos munkálatokat is. A temető körüli felújítások már az elmúlt évben megkezdődtek. Földkábeles tápvonal épült ki az újonnan elhelyezett kandeláberes világítótestekhez, és készülőben van a temető új kerítése is. Dr. Linhárt Gábor jegyző tájékoztatója szerint a beruházás finanszírozása nagyrészt település-rekonstrukciós pályázati forrásból történik. A közel 9 millió forintba kerülő munkák alig egyharmadát kell saját erőből finanszírozni.

Horvátlövőn a Szent Anna tiszteletére 220 éve felszentelt római katolikus templom és környezete az elmúlt hónapokban nagyot változott. A toronygombon álló kereszt alatt vörösen csillog a vadonatúj réz toronysisak. A fehér szegélyekkel kombinált vajsárgára festett homlokzatokhoz harmonikusan illeszkednek a torony és az egyhajós templom cseresznyeszín, boltíves ablakai és bejárata. A templomkert körül megújult a kerítés, újak a szegélyezések, kavicságyak. A kert északi oldalán újonnan felállított Mária szobor hívogatja istentiszteletre az alig kétszáz lelkes kis falu vegyes nemzetiségű –horvát, német és magyar ajkú – lakóit. A nagyrészt pályázati forrásokból felújított templomot advent harmadik vasárnapján Császár István atya, Szombathely egyházmegyei kormányzója áldotta meg.

A falucska ravatalozója ugyancsak 1970-ben épült. Az objektum teherhordó falszerkezete az alap süllyedése miatt megrepedt, a további károsodások elkerülése halaszthatatlanná tette a beavatkozást. Meg kell erősíteni a fal- és tetőszerkezetet, helyre kell állítani a lábazatot, vakolatjavítást külső és belső festést kell végezni. A bejárati ajtót, a burkolatokat itt is muszáj kicserélni, meg kell oldani a csapadék elvezetését is. A tervek szerint a fejlesztés keretében szociális helyiséget is ki fognak alakítani. A beruházáshoz szükséges csaknem ötmillió forintból három millió pályázati forrásból biztosított.

A Pinka menti közös hivatal két kis falujában a közeljövő beruházások nyomán az örökre eltávozók számára a méltóságteljes búcsúztatás körülményei hosszú évekre biztosítottak lesznek.

László Antal

Civil Tudósítónktól

2017. január 11., 20:29 szerző: Civil Tudósítónktól

Hozzászólások

Részletes műsor

loader image

Műsorok betöltése...