Találatok száma: 12343
 • Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
  SZAKÁCS LÁSZLÓNÉ
  szül. Kántás Erika
  temetésén részt vettek és fájdalmunkban bármely módon osztoztak.
  A gyászoló család

 • "Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
  Nem volt idő arra, el kellett indulni.
  Szívetekben hagyom emlékem örökre,
  Ha látni akartok, nézzetek az égre!"

  Mély fájdalmmal tudatjuk mindazokkal, akik
  ismerték és szerették, hogy
  CSÖGLEI ISTVÁNNÉ
  szül. Kancsér Mária Erika
  62 éves korában elhunyt.
  Temetése 2017. március 27-én, 16 órakor lesz a bői temetőben.
  Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik fájdalmunkban osztoznak.
  A gyászoló család

 • "Szívedben csak jóság volt és szeretet,
  Elfeledni téged sohasem lehet."

  Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk
  MÁRKUS IMRE
  halálának 1. évfordulóján.
  Bánatos felesége és családja • "Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
  Nyugalmadat nem zavarja senki."

  Soha el nem múló
  fájdalommal emlékezünk
  HIDEG BÉLA
  halálának 1. évfordulóján.
  Hálás köszönet mindazoknak, akik rendszeresen
  virágot hoztak sírjára.
  Szerető családja • Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
  ismerték és szerették, hogy
  HERCZEG JÓZSEF
  életének 70. évében
  türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után csendesen megpihent.
  Hamvasztás utáni temetése a vasvári temetőben 2017. március 30-án, csütörtökön,
  a 11 órai gyászmisét követően, 11.45-kor lesz.
  Itt mondunk hálás köszönetet azoknak a rokonoknak és jó barátoknak, akik betegsége ideje alatt bármi módon segítséget nyújtottak, és ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek és
  bánatunkban osztoznak.

  Tisztelettel kérjük a szertartás után a személyes részvétnyilvánítás mellőzését.
  A gyászoló család • "Szívedben nem volt más, csak
  jóság és szeretet,
  Elfeledni téged sohasem lehet."

  Emlékezünk
  MAJER TIBOR
  halálának 5. évfordulóján.
  Szerető családja • "Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
  Elpihent a kéz mely értünk dolgozott
  Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog
  De Te számunkra nem leszel halott,
  Élni fogsz, mint a csillagok..."

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték és szerették, hogy
  LENKAI JÓZSEFNÉ
  szül. Németh Ilona
  életének 84. évében csendesen elhunyt.
  Örök nyugalomba helyezése 2017. március 28-án, a 13.15 órai gyászmisét követően, 14 órakor a rábahídvégi temetőben lesz.
  Gyászoló családja • "Megpihent a jó apai szív,
  áldás és hála övezi a sírt.
  Szerető férj voltál, drága édesapa,
  most bánatos családodnak őrangyala."

  Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy
  TÓTH SÁNDOR
  Kenyeri lakos
  életének 88 évében örökre megpihent.
  Végső nyugalomra helyezése március 29-én, szerdán, a 14.30-kor kezdődő gyászmisét követően lesz a kenyeri temetőben 15 órakor.
  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban együtt éreznek velünk.
  A gyászoló család

 • Isten akaratát elfogadva tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy
  HORVÁTH JÁNOSNÉ
  szül. Szabó Erzsébet
  volt Nárai lakos
  életének 88. évében, súlyos betegségben elhunyt.
  Örök nyugalomra helyezése március 29-én, szerdán
  a Jáki úti temetőben 12.15-kor lesz.
  Lelki üdvéért gyászmise 9 órakor a
  Szombathely-Szőllős Jézus Szíve-templomban.
  Köszönetünket fejezzük ki ezúton, hogy
  gyászunkban együtt éreznek velünk.
  A koszorúk, sírcsokrok mellőzését kérjük.
  Gyászoló családja

 • Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
  NÉMETH LÁSZLÓ
  egykori gépjárművezető-oktató

  életének 77. évében csendesen elhunyt.
  Temetése március 28-án, 14.45-kor lesz a Jáki úti temetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a székesegyház
  Madonna-kápolnájában.
  Gyászoló rokonai

 • Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
  SZALAY DEZSŐNÉ
  szül. Poór Magdolnát
  utolsó útjára elkísérték.
  Mély fájdalmunkban, gyászunkban bármely
  módon osztoztak.
  Gyászoló család, Gyanógeregye,
  Alsóújlak, Kám

 • "Szomorúan szól egy kisfalu harangja,
  mert egy édesapa többé már nem hallja.
  Istenhez megyek Ő hívott engemet,
  kiket oly nagyon szerettem,
  búcsúzom tőletek..."

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, keresztapa, após és rokon,
  GALAVITS LÁSZLÓ
  söptei lakos
  életének 81.
  boldog házasságának 58. évében
  váratlanul elhunyt.
  Hamvasztás utáni búcsúsztatása 2017. március 29-én,
  a 13.15-kor kezdődő gyászmisét követően, 14 órakor lesz
  a söptei temetőben.
  Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban bármely módon osztoznak.
  Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését.
  A gyászoló család • "Csak az hal meg, akit elfelednek,
  Örökké él, akit nagyon szeretnek."

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték és szerették,
  hogy
  MESICS ZOLTÁN
  életének 53. évében elhunyt.
  Temetése 2017. március 28-án, kedden, 11 órakor lesz a szentgotthárdi temetőben.
  Gyászmise a temetés napján 8 órakor a római katolikus templomban.
  Gyászoló szülei

 • "A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
  Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz."

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
  AMBRUS JÁNOS
  nyug. áll. honvéd őrnagy
  életének 87. évében megpihent.
  Katonai tiszteletadással március 29-én,
  szerdán, 10.30-kor búcsúzunk tőle
  az oladi új templom urnatemetőjében.
  Megköszönjük mindazoknak, akik
  bánatunkban bármely módon velünk éreznek.
  A személyes részvétnyilvánítás, a koszorúk
  és sírcsokrok mellőzését kérjük.
  A gyászoló család • "Adhat az élet márványkőből palotát,
  Csak egyet nem adhat kétszer,
  Drága jó édesanyát, édesapát..."

  Fájó szívvel emlékezünk drága szüleimre,
  KAPUI LÁSZLÓ

  KAPUI LÁSZLÓNÉ
  szül. Soós Zsuzsanna
  haláluk 13. évfordulóján. • Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
  CSERCSICS GYÖRGYNÉT
  szül. Mészáros Rozáliát
  utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban bármely módon osztoztak.
  Csercsics család

 • "Gondolatban sírhelyednél, suttogom a neved,
  Gondolatban sírhelyednél, megfogom a kezed.
  Gondolatban azt kívánom, hogy legyél ott velem,
  És te ott vagy, mert érzem, hogy szorítod a kezem.
  S amikor majd én is lecsukom a szemem,
  Nekem sem fáj semmi, csak te legyél ott velem.
  Ne sírjon az, ki akkor még nem jöhet énvelem,
  Mert aki utánam jön, annak majd én nyújtom a kezem."

  Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
  KOROKNAI ISTVÁN
  halálának 3. évfordulóján.
  Szerető felesége és családja • "Nem múlik el nap így sem nélküled,
  Szívünkben örökre ott van a te helyed."

  Emlékezünk
  SZANYI KÁROLY
  halálának 8. évfordulójára
  Szerető felesége és családja • "Nem múlnak ők el,
  Akik szívünkben élnek,
  Hiába szállnak álmok, évek,
  Ők itt maradnak bennünk
  csöndesen még."
  Juhász Gyula

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  DR. PÁLMAI GÉZA
  nagykövet
  életének 62. évében, 2017. március 13-án, méltósággal viselt szenvedés után elhunyt.
  Szeretett halottunkat 2017. március 30-án,
  14.30-kor a Farkasréti temető ravatalozójából kísérjük utolsó útjára.

  Drága emléke mindig szívünkben él!
  Gyászoló család

  Hegyfalu, Szombathely, Budapest • Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték, szerették, hogy
  HALMÁGYI ISTVÁNNÉ
  szül. Pásti Ildikó
  életének 68. évében
  súlyos betegségben elhunyt.
  Hamvainak végső nyugalomra helyezése
  2017. március 29-én, szerdán, 11 órakor
  lesz a Jáki úti temetőben. Gyászmise
  előtte 10 órakor a szőllősi templomban.
  Egyben köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik
  és gyászunkban osztoznak.
  Szerető családjaRészletes műsorMűsorok betöltése...