Találatok száma: 11967
 • Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
  TÓTH JÓZSEF
  (Colos)
  türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt.
  Temetése szűk családi körben megtörtént.
  Örökké gyászoló családod • "Elmentem tőletek,
  nem tudtam búcsúzni,
  nem volt időm arra,
  el kellett indulni.
  Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!"

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  ÖZV. HORVÁTH REZSŐNÉ
  szül. Kánya Borbála
  életének 75. évében
  2017. február 9-én
  váratlanul
  itt hagyott bennünket. Temetése február 18-án, szombaton 14 órakor lesz a pankaszi temetőben.
  A gyászoló család

 • "Ne sírjatok, ne búslakodjon senki sem!
  Búcsút intek, már csak a lelkem mosolyog,
  Aki szeret, annak szívében maradok!
  Találkozunk, égben, vagy földön, nem tudom,
  Most mennem kell, de szívemet itt hagyom!"

  Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy
  VERASZTÓ GÁBOR
  életének 52. évében
  itt hagyott bennünket.
  Örök nyugalomra helyezése február 18-án, szombaton a 13.30 órai gyászmisét követően lesz a nardai temetőben 14 órakor.
  A gyászoló család • "A fájdalmat leírni nem lehet,
  csak letörölni a könnyeket."

  Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
  ismerték és szerették, hogy a szeretett
  férj, édesapa, nagypapa,
  GERÖLY REZSŐ JÓZSEF
  életének 57. évében, türelemmel viselt,
  hosszú betegségben, családja körében elhunyt.
  Temetése február 17-én, pénteken
  15.30-kor a cáki temetőben lesz.
  Gyászolja: szerető felesége, gyermekei,
  unokái, testvérei, és az egész rokonság • "Istenem! Köszönjük, hogy a miénk volt,
  s az is marad,
  mert ki szerettei szívében tovább él,
  nem hal meg, csak távol van."
  (Szt. Ágoston)

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
  akik szerették és ismerték, hogy
  KARDOS ISTVÁNNÉ
  (szül. Kalcsics Irma)
  szerető szíve életének 89. évében megpihent.
  Temetése február 16-án 12.30-kor lesz
  a körmendi temetőben.
  A gyászmisére délelőtt 9 órakor kerül sor
  a Szent Erzsébet - Plébánia templomban.
  A gyászoló család • Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk
  KÁLOVICS GERGŐ GÉZA
  halálának első évfordulóján.
  Emlékezünk rád, hiszen már nem lehetsz velünk, szívünkön a seb, soha nem gyógyul be.
  Kérjük a jó Istent jól bánjon veled, helyettünk az angyalok simogassák a kezed.
  Légy boldog ahová mentél, nem haltál meg, csak álmodni mentél.
  Örökké szerető édesanyád, testvéreid:
  Boglárka, Bianka, Fecó,
  gyermekeid: Kiara, Domo

 • "Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
  hiába szállnak árnyak, álmok, évek."
  (Juhász Gyula)

  Szomorúan tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték és szerették,hogy
  MÉSZÁROS IMRÉNÉ
  szül. Falusi Erzsébet
  életének 81. évében csendesen megpihent.
  Temetése 2017. február 18-án, szombaton
  a 15.15-kor kezdődő gyászmise után
  16 órakor lesz a perenyei temetőben.
  Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára
  elkísérik és gyászunkban osztoznak.
  Szerető családja • A gyászoló család szomorú szívvel tudatja, hogy
  TÓTH ERNŐ
  életének 68. évében elhunyt.
  Végső nyugalomra helyezése február 17-én,
  pénteken 13 órakor lesz Szakonyban
  az evangélikus temetőben.
  Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését.

  Minden külön értesítés helyett. • "Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
  De ha már abban nem, legalább a csodában.
  Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
  Nem haltál te meg csak álmodni mentél."

  Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
  ismerték és szerették, hogy
  NÉMETH TIBOR
  Timuti
  szíve életének 66. évében örökre megpihent.
  Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017.02.17-én, pénteken 14 órakor a büki temetőben,
  előtte szentmise a büki katolikus
  templomban 13.15-kor lesz.
  A személyes részvétnyilvánítást mellőzve,
  drága halottunktól egy-egy szál virággal búcsúzzunk.
  Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik.
  Gyászoló családja • Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
  ismerték és szerették, hogy
  a szerető édesanya, nagymama, élettárs,
  anyós és rokon,
  GULYÁS SÁNDORNÉ
  szül. Horváth Mária Jusztina
  életének 69. évében
  méltósággal viselt betegségben örökre megpihent. Temetése 2017. február 17-én
  a Szent Miklós-templomban
  14.45-kor kezdődő gyászmisét követően lesz
  15.30-kor a sárvári városi temetőben.
  Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését!
  Köszönettel:
  a gyászoló család • "Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
  Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
  Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.
  Annyira akartam még élni, a betegséget legyőzni,
  Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,
  Így most búcsú nélkül, szívetekben tovább élhetek."

  Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
  MOLNÁR LÁSZLÓ
  életének 72. évében elhunyt.
  Temetése 2017. február 16-án, csütörtökön
  15 órakor lesz a csepregi temetőben.
  Előtte 14 órakor gyászmise.
  Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunban osztoznak.
  A gyászoló család • "Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
  Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
  Öleljen át a csend és a szeretet,
  Elfelejteni téged soha sem lehet."

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  KARVALICS LAJOSNÉ
  szül. Horváth Olga
  lánkapusztai lakos
  életének 90. évében csendesen elhunyt.
  Hamvainak végső nyugalomra helyezése
  2017. február 17-én 14 órakor lesz
  a sárvári városi temetőben.
  Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak.
  Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését!
  Gyászoló gyermekei és családjaik • "Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
  nem haltál meg, csak álmodni mentél!"

  "Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni,
  szerető jóságod nem tudjuk feledni.
  Mert elfelejteni téged soha nem lehet,
  csak meg kell tanulnunk élni nélküled."

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  KOVÁCS ISTVÁN
  egervölgyi lakos
  életének 75. évében 2017. február 6-án,
  tragikus hirtelenséggel örökre megpihent.
  Hamvainak végső nyugalomra helyezése
  2017. február 17-én 11 órakor
  a szentgotthárdi temetőben lesz.
  Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését!
  Gyászoló család • "Te, aki annyi szeretetet adtál,
  Te, aki mindig mellettünk álltál,
  Te, aki sosem kértél, csak adtál,
  Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..."

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
  BALÁZS GYULÁNÉ
  szül. Törkenczi Éva
  életének 80. évében,
  2017. február 7-én elhunyt.
  Temetése 2017. február 17-én, pénteken 13 órakor lesz
  az alsósági temetőben.
  Részvétüket egy szál virággal fejezzék ki.
  A szertartást követően a részvétnyilvánítás mellőzését kérjük.
  A gyászoló család • "Az életet már megjártam..."
  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
  ÖZV. NÉMETH JÓZSEFNÉ
  szül. Gábriel Irén
  életének 88. évében csendesen megpihent.
  Örök nyugalomra helyezése február 17-én,
  pénteken a 13.15-kor kezdődő gyászmisét
  követően lesz Gyöngyösfalu, ludadi temetőben.
  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
  az utolsó útjára elkísérik,
  lelki üdvéért imádkoznak.
  A gyászoló család • Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
  BORBÁS JÁNOST
  utolsó útjára elkísérték,
  sírjára a kegyelet virágait elhelyezték,
  fájdalmunkban bármely módon osztoztak.
  A gyászoló család

 • "Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
  nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
  De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
  hisz te a jónál is jobbat érdemeltél."

  Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték és szerették, hogy a drága feleség, szerető édesanya, nagyama, anyós, testvér és rokon
  HORVÁTH SÁNDORNÉ
  szül. Csorba Klára
  a Markusovszky Kórház PIC
  nyugdíjas részlegvezető ápolója,
  életének 63. évében, méltósággal viselt, súlyos betegségben 2017. február 11-én örökre megpihent.
  Szeretett hozzátartozónktól február 16-án 14.45-kor a Jáki úti temetőben veszünk végső búcsút.
  Engesztelő szentmise aznap 13.30-kor
  a szalézi templomban kerül megtartásra.
  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
  szenvedéseit enyhítették, akik utolsó útjára
  elkísérik és gyászunkban osztoznak.
  Szerető családja • Szomorú szívvel fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik szerettünk
  TALASZ GÁBOR
  temetésén részt vettek,
  sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték és
  gyászunkban osztoztak.
  A gyászoló család

 • Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szeretett édesanya, nagymama,
  déd- és üknagymama,
  BALOGH ISTVÁNNÉ
  temetésén megjelentek,
  sírjára koszorút vagy virágot helyeztek és fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
  A gyászoló család

 • "Mikor a testemet már roskadozva vittem,
  Váratlanul, csendesen átölelt az Isten."

  Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya,
  nagymama, dédi és anyós
  WINDISCH KÁROLYNÉ
  szül. Fixl Ilona
  életének 92. évében csendesen elhunyt.
  Szeretett halottunktól 2017. február 17-én, pénteken
  a 15 órakor kezdődő gyászmisét követően 15.30-kor
  veszünk végső búcsút a vaskeresztesi temetőben.
  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára
  elkísérik és mély fájdalunkban osztoznak.
  A gyászoló család
  Vaskeresztes, Szentpéterfa, Budapest

Részletes műsorMűsorok betöltése...