Ösztöndíjat alapított Szombathely a továbbtanuló fiatalok megsegítésére

2013. február 03., 07:55 szerző: Bajdó Bettina
komment
Szombathely - Ösztöndíjat alapított a város. Az ösztöndíj program alapvető célja a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló szombathelyi fiatalok számára a lakóhelyükhöz történő kötődés erősítése, a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségek enyhítése, valamint a hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 0

Még a tavalyi decemberi közgyűlésen a napirend előtti vitában felvetették, hogy miként tudna az önkormányzat a szombathelyi fiatalok továbbtanulásához ösztöndíjprogram segítségével hozzájárulni. A januári közgyűlésen a képviselők elé került egy előterjesztés, melynek célja azon peremfeltételek meghatározása volt, amelyek mentén az ösztöndíj-programra vonatkozó rendelet-tervezet a februári közgyűlésre előkészíthető.

Az ösztöndíj-program alapvető célja a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló helyi fiatalok számára a lakóhelyükhöz történő kötődés erősítése, a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségek enyhítése, valamint a hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása. Tekintettel arra, hogy az előzőekben meghatározott célok maradéktalanul összhangban vannak a „Szombathely visszavár” programban meghatározott alapvetésekkel, ezért javasolt a két program összekapcsolása.

Szombathelyi közgyűlés

A csütörtöki testületi ülésen minden képviselő támogatta azt az elképzelést, mely egy új ösztöndíj alapításának alapjait fektette le (Fotó: Benkő Sándor)

Az ösztöndíj program egyik alapeleme lenne, hogy olyan helyi fiatalok tanulmányait támogassa, akik a városban hiányszakmának számító felsőoktatási képzésben vesznek részt. Szombathely város gazdasági, társadalmi környezetét figyelembe véve több hiányszakma is van.  A városban is probléma a háziorvosi praxist ellátó orvosok „elöregedése”. Szombathelyen a háziorvosok átlag életkora felnőtt háziorvosok esetén 56 év, házi gyermekorvosok esetén 57 év. Egy 2011-es felmérés szerint a 2011 májusában nyilatkozó 32 háziorvos közül heten tervezték a nyugdíjba vonulásukat öt éven belül.

Az előzőeken túlmenően számos olyan élethelyzet, körülmény adódhat, amely miatt új háziorvos belépése válik szükségessé a rendszerbe. Előzőek mellett országos problémaként jelenik meg a friss diplomás orvosok egyre nagyobb mértékű elvándorlása. Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy egy-egy megüresedett háziorvosi praxis betöltése időigényes, a jelentkezők hiánya, szűk köre miatt komoly nehézségekbe ütköző feladatot jelent. Sokat mondó tény az is, hogy az elmúlt öt évben nem volt olyan megüresedő háziorvosi praxis, amelynek betöltésére egynél több jelentkező lett volna. Az ellátási rendszer zavartalan működtetéséhez ugyanakkor feltétlenül szükséges a megfelelő számú háziorvos biztosítása. Az előzőekre tekintettel feltétlenül indokolt az orvosi képzésben résztvevők bevonása az ösztöndíj programba.

Szombathely városa évek óta együttműködik a város stratégiai cégeivel. A „Szombathely visszavár” program során az önkormányzat eddig is szorgalmazta a műszaki felsőoktatásban részt vevő hallgatók városban történő elhelyezkedését. Az együttműködésben részt vevő cégek által jelzett kritikus munkakörök közé az alábbiak tartoznak: hegesztőmérnök, folyamatmérnök, gépészmérnök, minőségbiztosítási mérnök, villamosmérnök, tesztmérnök, szerszámkészítő mérnök, logisztikai mérnök, karbantartó mérnök. Az öt legnagyobb szombathelyi vállalat által több ízben megfogalmazott munkaerő-igény alapján javasolt az ösztöndíj programba a mérnökképzésben részt vevő hallgatók bevonása.

A város óvodai intézményhálózatában az előzetes számítások szerint várhatóan évente 10-12 óvodapedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt. 2009 és 2012 között évente a nyugat-dunántúli régió utánpótlás bázisának számító Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának óvodapedagógus szakán, nappali tagozaton átlagosan 14-en szereznek óvodapedagógus diplomát. Figyelemmel arra, hogy a diplomát szerzettek csak egy része szombathelyi, továbbá a diplomát szerzett óvodapedagógusok egy része külföldön vállal munkát, ezért mindenképpen javasolt az ösztöndíjrendszer kiterjesztése az óvodapedagógus képzésben résztvevőkre is.

A felvetést mindenki támogatta, s több újító ötlet is érkezett az előterjesztéshez. Dr. Czeglédy Csaba (MSZP-SZTKE) frakcióvezető elmondta, hogy az elmúlt időszak egyik legjelentősebb ügye az ösztöndíj alapítása. Sajnos egyre több családnak okoz gondot, hogy finanszírozzák a gyermekük felsőoktatási intézményben való tanulását. A most kidolgozásra kerülő rendszer sokaknak segítő kezet nyújthat, mert a havi 50 ezer forintos ösztöndíj komoly összegnek számít. Hangot adott annak is, hogy jó lenne, ha a következő ülésre kész anyag lenne, mert akkor költségvetési forrást is lehetne rendelni hozzá, és így akár a márciusi egyetemi jelentkezésekre is hatással lehet. Gyebrovszki János (MSZP-SZTKE) pedig azt vetette fel, hogy egy alapítvány is végezhetné az ösztöndíjak kiosztását, így még több külső támogatást lehetne szerezni. Abban mindenki egyetértett, hogy az lenne a legideálisabb, ha megfelelő pontszám után, megfelelően motivált diákok jelentkezhetnének rá.

Pénztől függhet a tudás megszerzése - jegyzet

Nincs könnyű helyzetben a város, így még inkább becsülendő, hogy szeretnék támogatni a tehetséges és eszes fiatalok továbbtanulását. Nem is akármilyen módon, hiszen a havi 50 ezer forint nem kevés pénz. Sajnos a mai világban egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy saját zsebből finanszírozzák gyermekük taníttatását. Ha messzebbre kerül a gyermek, akkor a kollégiumi ellátását vagy az albérleti díjat is ki kell fizetni, emellett ott a megélhetés. Ha helyben marad, de utaznia kell, akkor is finanszírozni kell az utazás költségeit és a napi betevőről is gondoskodni kell. S akkor még nem beszéltünk a tandíjról, mely a keretszámok szűkülése miatt egyre több családot érinthet.

Bajdó Bettina

2013. február 03., 07:55 szerző: Bajdó Bettina

Hozzászólások

Részletes műsor

loader image

Műsorok betöltése...